Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

- navýšení výroby polyesterových pryskyřic
- skladové zásobníky pryskyřic
- výroba polyesterů na bázi PET
- skladové zásobníky chlóru
   
Habrinol Boletice s.r.o. - zásobníky kyseliny mléčné
- rozvody chladících médií
   
Huttenes s.r.o. - rozvody páry a kondenzátů
   
AET s.r.o. - stanice na výrobu Asfaltových emulzí - Házlov
   
Lafarge Cement a.s. - šnekové dopravníky
- zásobníky sypkých hmot
- protihluková opatření
   
Instawa s.r.o. - sportovní hala Údlice - rozvody energií
   
United Energy a.s. - rozvody páry
- izolace vzduchotechniky
   

Česká televize Barandov

- potrubní rozvody energií
 
 

SHOT s.r.o., Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem     -     tel./fax: +420 477 163 248     -     e-mail: info@izolace-shot.cz